Camino de Santiago

[lang_en]For 3 days already Sabin headed slowly on a initiatic walk, some say, Camino de Santiago step by step.

From the many routes he could choose, he took the one called the Camino Frances of about 780km that he will make in approximately 35 days.

Passing over the discomfort state that you know and sometimes seek only to reach the comfort, I think this “walk” translates into a wonderful life experience that you will really feel with your entire body and soul.

I call an experience like this, a life experience, life that worths a single thing, to be lived.

I am happy Sabin that you live to the maximum, without compromises, just like I heard you so many times guiding others to do. I wish you “Buen Camino!”

And one more thing Sabin: Memory is the only heaven from which we can not be expelled said a German writer – Jean Paul Richter. So, come back with many nice memories :)[/lang_en][lang_ro]De 3 zile Sabin a luat-o uşor pe un drum iniţiatic spun unii, Camino de Santiago pas după pas.

Din multitudinea de trasee pe care le putea alege, l-a ales pe cel denumit Camino Frances de numai 780km pe care îi va parcurge în aproximativ 35 de zile.

Trecând peste starea de disconfort pe care o cunoşti şi uneori o cauţi numai pentru a ajunge la cea de confort, cred că “plimbarea” asta se traduce într-o experienţă de viaţă minunată pe care o vei simţi cu adevărat, cu toată fiinţa, cu tot corpul.

O experienţă de genul ăsta eu o numesc o experienţă de viaţă, viaţă care merită un singur lucru, să fie trăită.

Mă bucur pentru tine Sabin că trăieşti la maxim, fără compromisuri, aşa cum de multe ori te-am auzit îndrumându-i pe alţii. Îţi doresc şi eu “Buen Camino!”

A, şi încă ceva Sabin: Amintirea e singurul rai din care nu putem fi izgoniţi spunea scriitorul german Jean Paul Richter. Aşa, că întoarce-te cu multe amintiri frumoase :)[/lang_ro]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *